Welkom bij Psychologiepraktijk Liebrand

Praktijk Liebrand is een zelfstandige praktijk voor psychologische hulpverlening aan volwassenen vanaf 18 jaar, met een locatie in Oldenzaal. Er is sprake van een breed behandelaanbod waarbij gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijk bewezen behandelmethodieken, zoals onder andere CGT (cognitieve gedragstherapie), EMDR en Mindfulness. Er is een samenwerkingsverband met het Medisch Centrum de Es. Binnen deze praktijk geldt als basis dat de persoon die voor behandeling komt ‘gezien en gehoord’ wordt.

 

Onze werkwijze

U meldt zich telefonisch of per mail aan voor een afspraak. De wachttijd vanaf uw aanmelding is ongeveer 8 à 10 weken. In het eerste gesprek vindt er een intake plaats waarin onder andere uw problemen worden besproken. Aansluitend wordt de juiste behandelmethode bepaald en in het tweede gesprek bespreken we een behandelvoorstel met u. Indien blijkt dat onze praktijk geen passende behandeling kan aanbieden wordt u doorverwezen naar een andere instantie. Op deze manier proberen wij zo goed mogelijk aan uw hulpvraag te voldoen. Een behandeling duurt 45 minuten.  

In geval van een acute psychische noodsituatie dient u contact op te nemen met uw huisarts. Dit geldt tevens voor de momenten dat onze praktijk gesloten is. Tijdens afwezigheid door bijvoorbeeld vakanties en/of ziekte kunt u terecht bij een collega GZ-psycholoog, psychotherapeut of psychiater.  

Indien u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.   

Privacy

De psycholoog is wettelijk verplicht tot geheimhouding en hiermee worden al uw gegevens vertrouwelijk behandeld. Informatie zal alleen met uw toestemming aan derden worden verstrekt. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website de Nederlandse Zorgautoriteit www.nza.nl

Psychologiepraktijk Liebrand is aangesloten bij de NVGzP klachtenregeling.

Zorgaanbod o.a. bij

 • Angst
 • Depressie
 • Burn-out 
 • Whiplash
 • chronische pijnklachten
 • chronische vermoeidheid
 • paniekaanvallen
 • obesitas
 • stress
 • rouw en verlies
 • traumaverwerking
 • re-integratie en arbeidscoaching
contact

Locatie

Medisch Centrum de Es
Graveneslaan 5
7576 BE Oldenzaal


POSTADRES
Graveneslaan 5 L
7576 BE Oldenzaal

info@psychologiepraktijkliebrand.nl

Uw psycholoog in Oldenzaal