top of page

Privacy

Algemene VerordeningGegevensbescherming (AVG)

De psycholoog is wettelijk verplicht tot geheimhouding en hiermee worden al uw gegevens vertrouwelijk behandeld. Informatie zal alleen met uw toestemming aan derden worden verstrekt. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website de Nederlandse Zorgautoriteit www.nza.nl

Psychologiepraktijk Liebrand is aangesloten bij de NIP klachtenregeling. U kunt uw klacht per 1 januari 2023 indienen via deze link  klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen-klachtenportaal-zorg

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG van kracht.

Wanneer u bij mij in behandeling komt, is het nodig u op de hoogte te stellen van het privacy-beleid voor intern gebruik. Opent u daarvoor het onderstaande document: 

Psychologiepraktijk Liebrand                                               

Graveneslaan 5 L - 7576 BE Oldenzaal 

Tel: 06 296 228 52

bottom of page