top of page

Onze werkwijze

U meldt zich telefonisch of per mail aan voor een afspraak. Er is op dit moment sprake van een wachttijd van ongeveer 16 weken. In het eerste gesprek vindt er een intake plaats waarin onder andere uw problemen worden besproken. Aansluitend wordt de juiste behandelmethode bepaald en in het tweede gesprek bespreken we een behandelvoorstel met u. Indien blijkt dat onze praktijk geen passende behandeling kan aanbieden wordt u doorverwezen naar een andere instantie. Op deze manier proberen wij zo goed mogelijk aan uw hulpvraag te voldoen. Een behandeling duurt 45 minuten.  

In geval van een acute psychische noodsituatie dient u contact op te nemen met uw huisarts. Dit geldt tevens voor de momenten dat onze praktijk gesloten is. Tijdens afwezigheid door bijvoorbeeld vakanties en/of ziekte kunt u terecht bij een collega GZ-psycholoog, psychotherapeut of psychiater.  

 

Indien u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.  

Per 1 januari 2017 stelt de overheid het voor zorgverleners binnen de GGZ verplicht om een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te laten registreren bij Zorginstituut Nederland. Psychologiepraktijk Liebrand beschikt uiteraard over een kwaliteitsstatuut dat is goedgekeurd door Zorginstituut Nederland. Deze ligt ter inzage in de praktijk. Of u kunt deze online openen via deze twee knoppen.

 

                    Kwaliteitsstatuut N. Liebrand                                       Kwaliteitsstatuut T. Y. de Jong

Psychologiepraktijk Liebrand                                               

Graveneslaan 5 L - 7576 BE Oldenzaal 

Tel: 06 296 228 52

bottom of page