KOSTEN / TARIEVEN

De behandelingen binnen onze praktijk vallen onder de gegeneraliseerde basis-ggz (gb-ggz) en gespecialiseerde ggz (g-ggz) voor volwassen van 18 jaar en ouder.

Psychologische zorg vanuit de BGGZ wordt vergoed door de ziektekostenverzekering. Om voor een vergoeding bij uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk.

Er kunnen in de BGGZ vier typen behandeling, ofwel 'producten', worden gedeclareerd vanuit de basisverzekering. De indeling van de verschillende producten en bijbehorende tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), kunt u hieronder vinden.

De tarieven voor de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (g-ggz) kunt u vinden via deze link;

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_314091_22/1/

Tijdens de intake wordt een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Mocht na de intake blijken dat uw behandeling niet onder de verzekerde zorg valt dan krijgt u voor dat gesprek een trajectnota die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Op deze nota staat "prestatie onvolledig behandeltraject'.

Psychologiepraktijk Liebrand heeft er bewust voor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat u zelf uw factuur indient bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding. De vergoeding varieert per zorgverzekeraar.

We hebben geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars omdat we bezwaar hebben tegen de toenemende macht en regels van de zorgverzekeraars. Wilt u meer informatie vinden over dit onderwerp klikt u dan op deze link www.contractvrijepsycholoog.nl

Houdt u er rekening mee dat voor iedere verzekerde een algemeen "eigen risico" kan bestaan.

Bepaalde problemen zoals o.a. aanpassingsstoonissen, relatietherapie en werkproblemen vallen onder de niet-verzekerde zorg. Dit wordt een onverzekerd product (OVP) genoemd. Wanneer u behandeling wilt voor deze problemen dan dient u de kosten hiervan zelf te betalen. De zorgverzekeraars hebben bepaald dat deze zorg onder de niet-verzekerde zorg valt, dit betekent niet dat de problemen waarmee u worstelt geen behandeling behoeven. Wanneer u graag wilt starten met een behandeling die onder de onverzekerde zorg valt is dit uiteraard mogelijk. Het tarief voor een consult (onverzekerde zorg) van 45 min. in onze praktijk is € 115,00.

In 2022 komt er een nieuw financieringssysteem vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit het Zorgprestatiemodel (ZPM), hoe dit er precies gaat uitzien hopen we zo spoedig mogelijk op de website te kunnen vermelden. Alle lopende trajecten van 2021 zullen aan het einde van het jaar worden beëindigd.

No-show tarief

Wanneer u niet naar een afspraak kunt komen, verwachten wij dat u dit minimaal 24 uren van te voren meldt. Indien u de behandeling niet tijdig afmeldt dan brengen wij u hiervoor € 80,- in rekening. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Psychologiepraktijk Liebrand                                               

Graveneslaan 5 L - 7576 BE Oldenzaal 

Tel: 06 296 228 52