top of page

KOSTEN / TARIEVEN

Met ingang van 1 januari 2022 wordt er een nieuw vergoedingssysteem ingevoerd in de GGZ, het Zorgprestatiemodel (ZPM). Binnen het ZPM worden de kosten voor de behandeling maandelijks gedeclareerd in de vorm van consulten. Een consult kan zijn een gesprek, maar ook een online contact, een telefonisch gesprek of een mailcontact. Er zijn verschillende tarieven voor diagnostiekconsulten en voor behandelconsulten. Verder hangt het tarief af van de duur van een consult en de behandelaar of dit een GZ-psycholoog, psychotherapeut of ggz-agoog is. Om u een indicatie te geven van de bedragen in 2024 moet u rekening  houden met diagnostiek consulten vanaf 45 min. tussen de €160,00 en €183,00 en behandeling vanaf 45 min. is tussen de €136,00 en €157,00.

 

Tijdens de diagnostiek fase wordt er een inschatting gemaakt welk zorgvraagtypering er bij uw zorgvraag past. Mocht na de diagnostiek fase blijken dat uw behandeling niet onder de verzekerde zorg valt dan krijgt u voor dat gesprek een nota die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. 

Psychologiepraktijk Liebrand heeft er bewust voor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat u zelf uw nota indient bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding. De vergoeding varieert per zorgverzekeraar.

We hebben geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars omdat we bezwaar hebben tegen de toenemende macht en regels van de zorgverzekeraars. Wilt u meer informatie vinden over dit onderwerp klikt u dan op deze link www.contractvrijepsycholoog.nl

Houdt u er rekening mee dat voor iedere verzekerde een algemeen "eigen risico" bestaat van minimaal €385,00. Deze geldt voor de basisverzekering waar GGZ diagnostiek en behandeling onder vallen. Met uitzondering van onverzekerde zorg.

Bepaalde problemen zoals o.a. aanpassingsstoonissen, relatietherapie en werkproblemen vallen onder de onverzekerde zorg. Dit wordt een niet-basispakketzorg consult genoemd. Wanneer u behandeling wilt voor deze problemen dan dient u de kosten hiervan zelf te betalen. De zorgverzekeraars hebben bepaald dat deze zorg onder de onverzekerde zorg valt, dit betekent niet dat de problemen waarmee u worstelt geen behandeling behoeven. Wanneer u graag wilt starten met een behandeling die onder de onverzekerde zorg valt is dit uiteraard mogelijk. Het tarief voor een consult (onverzekerde zorg) van 45 min. in onze praktijk is

€ 131,82 (OV0012).

No-show tarief

Wanneer u niet naar een afspraak kunt komen, verwachten wij dat u dit minimaal 24 uren van te voren meldt. Indien u de behandeling niet tijdig afmeldt dan brengen wij u hiervoor € 100,- in rekening. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Psychologiepraktijk Liebrand                                               

Graveneslaan 5 L - 7576 BE Oldenzaal 

Tel: 06 296 228 52

bottom of page